CHOCOLATE BARS

Preparation of the marketing strategy and products for entrance into impulse confectionery in CEE.

RESULTS

+312%

increase of sales value

OUR TASK

The RYAS company, a small confectionery manufacturer based in Czech Republic, asked us to help him to strenghten its market position in CEE..

MARKET & COMPETITION ANALYSIS AND BRAND STRATEGY

Based on results of the FGI`s and in-depth interviews conducted in Czech Republic and Poland, analysis of secondary data about the confectionary market in both countries and SWOT analyse of the client we came out with the proposal to start building stronger position from the chocolate bars category first We did it because the category was the second biggest and growing category and with the second least loyal base of consumers in Poland, Czech Rep. and Slovakia.

Then, we focused on the category that appeared to consists of 3 main needs state domains: 

- bars for kids for whom sweets are bought by mums who choose healthy & small treats to support their growth while not replacing regular meals with sweets e.g. the Milky Way bar

- bars for women who want to escape from boredom, routine and problems of everyday life e.g.  the Bounty bar

- bars for teens who need hunger satisfaction, energy and stimulation

Dodatkowo przeprowadziliśmy własne obserwacje rynku polskiego, na podstawie których przygotowaliśmy schematy merchandisingu hal wszystkich sieci handlowych z zaznaczeniem umiejscowienia w nich na półkach piw smakowych, win i tzw. alko-popów. Ponadto na schematach zaznaczyliśmy miejsca w których stały materiały POS marek alkoholi. Obraz ten uzupełniliśmy o obserwację kierunku ruchu i zagęszczenia nabywców w tychże halach.

Jednocześnie namówiliśmy Klienta do przeprowadzenia badań focusowych w celu zrozumienia atrybutów kategorii i marki, które wyróżniały ją w stosunku do piw smakowych i alko-popów i zachęcały do jej zakupu. Dzięki temu chcieliśmy tak komunikowac cydr jako kategorię i markę Klienta by nie skończyła ona jako kolejne piwo smakowe, bowiem w takim przypadku jej potencjał rozmyłby się i w konsekwencji byłby znacznie niższy.

Na bazie tychże analiz przedstawiliśmy swoją rekomendację w stosunku do tego jak zachęcić nabywców i konsumentów do zakupu marki cydru naszego Klienta. W tym celu pokusiliśmy się o dokonanie prostej segmentacji nabywców i udzieliliśmy odpowiedzi na pytania:

  • gdzie zbudować dostępność marki (dystrybucja)
  • gdzie zlokalizować kategorię / markę na półce w punktach sprzedaży
  • ile min. twarzyczek na półce winno stać w różnych kanałach sprzedaży
  • gdzie zlokalizować dodatkowe ekspozycje promocyjne
  • jakich materiałów POS użyć w celu wyróżnienia marki w POP
  • co komunikować by zmaksymalizować trial i sprzedaż
  • jak skierować nabywców w stronę półki z marką Klienta

Całość wniosków przekazaliśmy w postaci prezentacji i standardów kanałowych.

IDENTYFIKACJA WIZUALNA I KOMUNIKACJA MARKI

Przygotowaliśmy propozycję 3 dróg kreatywnych dla komunikacji w punkcie sprzedaży oraz przedstawiliśmy ich ocenę i rekomendację finalnej drogi a nadzorowany przez nas grafik przygotował finalną propozycję kreatywną dla komunikacji w punkcie sprzedaży.

Inne realizacje